Föräldraföreningen är en ideell förening och har till uppgift att inom Lindås rektorsområde stöjda föräldrar och barn/ungdomar utöver skolans ansvar. Inriktningen är att ge barn och ungdomar en trygg uppväxtmiljö och främa deras allsidiga utveckling.  Föreningen inriktar sig på aktiviteter på fritiden för att erbjuda fortbildning och en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Föräldraföreningen arbetar i samarbete och i samverkan med skolan och Göteborgs stad.

Hör gärna av dig om du har förslag på aktiviteter eller om du bara är intresserad av verksamheten! Du når oss enklast via e-post till info@lindasforaldrar.se eller genom någon i styrelsen

Föreningsnamn Lindåsskolans Föräldraförening 
Organisationsnummer 855101-6432 
Adress c/o Ekopeak, Nils Mattssons väg 52 bv
Hemsida http://www.lindasforaldrar.se 
Kontakt styrelsen@lindasforaldrar.se 
Post Giro 424 07 52 – 8 

Vision och mål

Föreningen, som är en ideell förening, är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att inom Lindås rektorsområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja barnens allsidiga utveckling.

Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks.

Föreningen vill också medverka till utveckling av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och som låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar.

Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan