Här finns protokollen från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten.

Styrelsemöte 24 oktober 2017

Medlemsmöte 23 november 2017

Styrelsemöte 27 november 2017

Medlemsmöte 20 februari 2018

Medlemsmöte 24 september 2018

Styrelsemöte 13 november 2018

Årsmötesprotokoll 22 november 2018

Styrelsemöte 17 januari 2019

Medlemsmöte 5 februari 2019

Styrelsemöte 7 mars 2019

Medlemsmöte 25 april 2019

Styrelsemöte 9 maj 2019

Styrelsemöte 22 augusti 2019

Årsmöteprotokoll 25 november 2019

Styrelsemöte 15 januari 2020

”/”