Välkommen att kontakta oss:

Föreningsnamn Lindåsskolans Föräldraförening 
Organisationsnummer 855101-6432 
Adress c/o Ekopeak, Nils Mattssons väg 52 bv, Billdal
Telefon 0761-707373  (Ulrika Sohtell)
Kontakt styrelsen@lindasforaldrar.se 
Post Giro 424 07 52 – 8