Nattvandring under terminerna

Nattvandringen sker under läsåret på fredag- och lördagkvällar. Alla är välkomna att nattvandra. Man behöver inte ha barn på Lindåsskolan för att nattvandra. Nattvandringen är dock uppdelad klassvis där en klass ansvarar för den helgen. Varje klass har 1 helg per termin. Givetvis går det bra att gå vilken helg som helst.
Klassrepresentanterna har i uppdrag att vidarebefordra information om nattvandring till sin klass.

I schemat kan ni läsa när er klass ska nattvandra. Vi bifogar också en checklista för nattvandringen 

Vi ser fram emot en givande nattvandring. Vid frågor kontakta oss på info@lindasforaldrar.se