If you like this one look at these

I måndags, 3:e februari, fick styrelsen för Lindås föräldrar möjlighet att vara med på ett seminarium om Cannabis. Ett mycket intressant ämne om en drog som våra ungdomar kommer att stöta på i allt större utsträckning framöver. En drog som ökar i användning och som fler och fler ser på som harmlös. Legalisering i Canada och andra faktorer har börjat få många att tvivla på dess ”farlighet”.

Seminariet bestod utav en del fakta och information i ämnet och en avslutande diskussionspanel som kunde dra en sammanfattning om att detta sannerligen inte är en harmlös drog. Amotivation, psykoser, schizofreni och lägre IQ är några av de biverkningar som kan uppstå i mer eller mindre utsträckning.

Se gärna det inspelade seminariet på FORTE:s hemsida. (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)