Välkommen till Lindås Föräldrars årsmöte den 25 november 2019!

Vanligtvis brukar mötet hållas samtidigt som brukarrådsmötet(som i år är den 26/11), men i år kommer föräldraföreningens årsmöte alltså att hållas dagen före.

Mötet kommer att inledas av ungdomskonsulent Johan Sehlstedt, ungdomskonsulent i vår stadsdel, som b la kommer att berätta om stadsdelens planerade satsningar på vår skola.

Tid: 18-19:30

Plats: Lindåsskolan, ingång via Bamba.

Alla föräldrar till barn på Lindåsskolan är välkomna på mötet. Anmälan görs på: styrelsen@lindasforaldrar.se

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen. Vi behöver bli fler!