Här finns nattvandringsschemat för hösten 2018 och våren 2019. Vi har fått återkoppling på att det inte är någon större mening att nattvandra på vintern så vi har justerat schemat. Nattvandringen börjar helgen 24-25 augusti och håller på t o m höstlovet. Sen börjar den igen i slutet på mars och håller på tills skolan slutar. Det innebär att varje klass i åk 6 till åk 9 har en helg på hösten och en helg på våren.

Nattvandring 2018-2019

180818 Checklista för nattvandrare